Uczestnictwo w VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej proszone są o jak najszybszy kontakt z Opiekunem lub Przewodniczącym Koła, w celu rejestracji na ww. konferencję.